[1]
Nia Khaoliah, Yunus Abidin and Yulianeta 2020. ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (May 2020).