[1]
Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana and Dede Kosasih 2020. TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (May 2020).