[1]
Yulia Puspita, Rudi Adi Nugroho and Zakaria S. Soeteja 2020. KOMIK CERITA RAKYAT “NYI POHACI SANGHYANG ASRI”: TINJAUAN ASPEK VISUAL DAN NARATIF. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (May 2020).