[1]
Eli Rustinar 2021. KEARIFAN LOKAL BAHASA MELAYU BENGKULU PADA MAKIAN BENTUK MAJEMUK BERACUAN BINATANG. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (Mar. 2021), 99-106.