[1]
Resna J. Nurkirana, Yulianeta and Sumiyadi 2021. ANALISIS STRUKTUR DAN EKOKRITIK CERPEN ”DATARAN MELENGEN” KARYA KORRIE LAYUN RAMPAN. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (Mar. 2021), 741-747.