[1]
Welsi Damayanti 2020. NILAI BUDAYA DALAM PERIBAHASA MINANGKABAU BERDASARKAN MAKNA MERANTAU: KAJIAN ETNOLINGUISTIK. Seminar Internasional Riksa Bahasa. (May 2020).