(1)
Feri Muhamad Sukur. LITERASI SASTRA DIGITAL REMAJA LANGGAS. riksabahasa 2020.