(1)
Nia Khaoliah; Yunus Abidin; Yulianeta. ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK. riksabahasa 2020.