(1)
Liana Kosasih. KAJIAN KONTRASTIF KATA TANYA UNTUK MENANYAKAN NAMA DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA IBU PEMELAJAR BIPA DI SINGAPURA. riksabahasa 2021, 7-11.