(1)
Widia Oktapiani; Yeti Mulyati; Nuny Sulistiany Idris. KAJIAN KONTRASTIF IDIOM BERLEKSIKON ANGGOTA TUBUH DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA JERMAN SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BIPA. riksabahasa 2021, 51-57.