(1)
Eli Rustinar. KEARIFAN LOKAL BAHASA MELAYU BENGKULU PADA MAKIAN BENTUK MAJEMUK BERACUAN BINATANG. riksabahasa 2021, 99-106.