(1)
Elisabet Mangera; Daud Rodi Palimbong; Rita Tanduk. MAKNA UKIRAN TORAJA PADA RITUAL RAMPANAN KAPA’ (TINJAUAN SEMIOTIK) . riksabahasa 2021, 107-114.