(1)
Muhammad Regi Rizqi Fauzi; Isah Cahyani; Engkos Kosasih. PENGGUNAAN NAMA ANGGOTA TUBUH DALAM PERIBAHASA SUNDA DAN PADANANNYA DALAM PERIBAHASA INDONESIA. riksabahasa 2021, 193-200.