(1)
Efriliani; Vismaia S. Damaianti; Yunus Abidin. PENGGUNAAN MODEL BRAINWRITING DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPLANASI. riksabahasa 2021, 293-300.