(1)
Hani Ledina; Nuny Sulistiani Idris; Sumiyadi. MEDIA DAN APLIKASI PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN PADA MASA PANDEMI COVID-19. riksabahasa 2021, 341-349.