(1)
Imas Mulyati. PERMAINAN SAMBUNG PARAGRAF DENGAN MEMANFAATKAN GOOGLE DOCS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN. riksabahasa 2021, 359-363.