(1)
Intan Zahirah Mukarromah; Andoyo Sastromiharjo; Yunus Abidin. PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI BERBANTUAN APLIKASI SCHOOLOGY. riksabahasa 2021, 364-372.