(1)
Aam Ali Rahman; Sifa Rini Handayani; Dedah Ningrum; Ahmad Purnama Hudaya. IMPROMPTU SPEECHUNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PENGGUNAAN PUEBI YANG LEBIH BAIK. riksabahasa 2020.