(1)
Latifah; Mimin Sahmini. KESANATUNAN BERBAHASA PADA MEDIA SOSIAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. riksabahasa 2020.