(1)
Nuny Sulistiany Idris; Undang Sudana. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA ASING DI RUANG PUBLIK. riksabahasa 2020.