(1)
Rina Fajrin. TINDAK TUTUR DALAM PROGRAM INDONESIA LAWYERS CLUB (ILC) YANG BERTAJUK “KONTROVERSI RKUHP: DARI PASAL KUMPUL KEBO SAMPAI PENGHINAAN PRESIDEN.” riksabahasa 2020.