Aam Ali Rahman, Sifa Rini Handayani, Dedah Ningrum, & Ahmad Purnama Hudaya. (2020). IMPROMPTU SPEECHUNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PENGGUNAAN PUEBI YANG LEBIH BAIK. Seminar Internasional Riksa Bahasa. Retrieved from http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/868