Muhammad Regi Rizqi Fauzi; Isah Cahyani; Engkos Kosasih. PENGGUNAAN NAMA ANGGOTA TUBUH DALAM PERIBAHASA SUNDA DAN PADANANNYA DALAM PERIBAHASA INDONESIA. Seminar Internasional Riksa Bahasa, p. 193-200, 26 Mar. 2021.