Aam Ali Rahman; Sifa Rini Handayani; Dedah Ningrum; Ahmad Purnama Hudaya. IMPROMPTU SPEECHUNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PENGGUNAAN PUEBI YANG LEBIH BAIK. Seminar Internasional Riksa Bahasa, 19 May 2020.