Welsi Damayanti. NILAI BUDAYA DALAM PERIBAHASA MINANGKABAU BERDASARKAN MAKNA MERANTAU: KAJIAN ETNOLINGUISTIK. Seminar Internasional Riksa Bahasa, 20 May 2020.