Nia Khaoliah, Yunus Abidin, and Yulianeta. 2020. “ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, May. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1028.