Muhammad Regi Rizqi Fauzi, Isah Cahyani, and Engkos Kosasih. 2021. “PENGGUNAAN NAMA ANGGOTA TUBUH DALAM PERIBAHASA SUNDA DAN PADANANNYA DALAM PERIBAHASA INDONESIA”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, March, 193-200. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1345.