Hani Ledina, Nuny Sulistiani Idris, and Sumiyadi. 2021. “MEDIA DAN APLIKASI PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN PADA MASA PANDEMI COVID-19”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, March, 341-49. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1366.