Dian Hartati, Sinta Rosalina, and Wienike Dinar Pratiwi. 2022. “Alih Wahana Cerita Rakyat Sebagai Multimedia Interaktif Berbasis Android Untuk Pembelajaran Cerita Rakyat ”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, January, 342-51. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1699.