Aam Ali Rahman, Sifa Rini Handayani, Dedah Ningrum, and Ahmad Purnama Hudaya. 2020. “IMPROMPTU SPEECHUNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PENGGUNAAN PUEBI YANG LEBIH BAIK”. Seminar Internasional Riksa Bahasa, May. http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/868.