Nia Khaoliah, Yunus Abidin and Yulianeta (2020) “ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK”, Seminar Internasional Riksa Bahasa. Available at: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1028 (Accessed: 27January2023).