Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana and Dede Kosasih (2020) “TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA”, Seminar Internasional Riksa Bahasa. Available at: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1105 (Accessed: 12December2023).