Muhammad Regi Rizqi Fauzi, Isah Cahyani and Engkos Kosasih (2021) “PENGGUNAAN NAMA ANGGOTA TUBUH DALAM PERIBAHASA SUNDA DAN PADANANNYA DALAM PERIBAHASA INDONESIA”, Seminar Internasional Riksa Bahasa, pp. 193-200. Available at: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/1345 (Accessed: 18July2024).