Aam Ali Rahman, Sifa Rini Handayani, Dedah Ningrum and Ahmad Purnama Hudaya (2020) “IMPROMPTU SPEECHUNTUK KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS PENGGUNAAN PUEBI YANG LEBIH BAIK”, Seminar Internasional Riksa Bahasa. Available at: http://proceedings.upi.edu/index.php/riksabahasa/article/view/868 (Accessed: 29March2023).