[1]
Nia Khaoliah, Yunus Abidin, and Yulianeta, “ANALISIS POLA INTERAKSI GURU MURID DALAM PROSES PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBANTUAN MEDIA FOTO JURNALISTIK”, riksabahasa, May 2020.