[1]
Dini Khoerunnisa, “KRITIK SOSIAL DALAM CERPEN KERAMAT KARYA ISMAIL KUSMAYADI: TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA”, riksabahasa, May 2020.