[1]
Safinatul Hasanah Harahap, Dadang Sunendar, Sumiyadi, and Vismaia S. Damaianti, “REPRESENTASI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM DRAMA AH, MATJAM-MATJAM MAOENJA KARYA MOLIERE: KAJIAN SEMIOTIK”, riksabahasa, May 2020.