[1]
Siti Fitriyasih, Ruswendi Permana, and Dede Kosasih, “TRADISI SEREN TAUN DI KAMPUNG CIREUNDEU KOTA CIMAHI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN ARTIKEL BUDAYA DI SMA”, riksabahasa, May 2020.