[1]
Widia Oktapiani, Yeti Mulyati, and Nuny Sulistiany Idris, “KAJIAN KONTRASTIF IDIOM BERLEKSIKON ANGGOTA TUBUH DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA JERMAN SERTA PEMANFAATANNYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BIPA”, riksabahasa, pp. 51-57, Mar. 2021.