[1]
Eli Rustinar, “KEARIFAN LOKAL BAHASA MELAYU BENGKULU PADA MAKIAN BENTUK MAJEMUK BERACUAN BINATANG”, riksabahasa, pp. 99-106, Mar. 2021.