[1]
Efriliani, Vismaia S. Damaianti, and Yunus Abidin, “PENGGUNAAN MODEL BRAINWRITING DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPLANASI”, riksabahasa, pp. 293-300, Mar. 2021.