[1]
Hani Ledina, Nuny Sulistiani Idris, and Sumiyadi, “MEDIA DAN APLIKASI PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN PADA MASA PANDEMI COVID-19”, riksabahasa, pp. 341-349, Mar. 2021.