[1]
Intan Zahirah Mukarromah, Andoyo Sastromiharjo, and Yunus Abidin, “PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI BERBANTUAN APLIKASI SCHOOLOGY”, riksabahasa, pp. 364-372, Mar. 2021.