[1]
Toyidin, Sumiyadi, and Ma’mur Saadie, “KAJIAN BUNYI DAN ESTETIKA PUITIK DALAM BUKU PUISI KARYA HARTOJO ANDANGDJAJA”, riksabahasa, pp. 804-813, Mar. 2021.