[1]
Destia Meginta, Khaerudin Kurniawan, and Dadang S. Anshori, “Analisis Wacana Teks Berita: Bentuk dan Makna”, riksabahasa, pp. 103-108, Jan. 2022.