[1]
Imas Rahmawati, Yayat Sudaryat, and Dingding Haerudin, “RAKITAN LANTIP DALAM BAHASA SUNDA (KAJIAN STRUKTUR DAN SEMANTIK)”, riksabahasa, May 2020.