[1]
Mutia Fitri Hanum, “STRATEGI KESANTUNAN BERBAHASA NAJWA SHIHAB SEBAGAI PEMANDU ACARA DALAM TALKSHOW MATA NAJWA: RAGU-RAGU PERPU”, riksabahasa, May 2020.