[1]
Nuny Sulistiany Idris and Undang Sudana, “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA ASING DI RUANG PUBLIK”, riksabahasa, May 2020.