[1]
Rina Fajrin, “TINDAK TUTUR DALAM PROGRAM INDONESIA LAWYERS CLUB (ILC) YANG BERTAJUK ‘KONTROVERSI RKUHP: DARI PASAL KUMPUL KEBO SAMPAI PENGHINAAN PRESIDEN’”, riksabahasa, May 2020.