[1]
Welsi Damayanti, “NILAI BUDAYA DALAM PERIBAHASA MINANGKABAU BERDASARKAN MAKNA MERANTAU: KAJIAN ETNOLINGUISTIK”, riksabahasa, May 2020.